Referenties

Wij werken voor .........

Zideris  eigenzinnige zorg voor mensen met een beperking
Zideris biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Nicole - Coördinator Recreatie:  'Jullie zijn heel goed in het inspelen op de cliënt, op wat er speelt in de  groep in het moment. Heel fijn.'

Urtica de Vijfsprong
therapeutische leefwerkgemeenschap
Urtica de Vijfsprong is een antroposofische instelling die wonen, zorg & behandeling en meewerken op de boerderij combineert

Ook een keer bij uw organisatie klanken spelen? Maak een afspraak!