Voor wie?

Als zorggever wil je graag dat je cliënt zich goed voelt. Klanken geven ontspanning, innerlijke rust, plezier en een gevoel van welbevinden.

Klankindezorg is eigenlijk voor iedere persoon die meer wil ontspannen.
Hieronder noemen we de werking van klankwerk bij groepen waar we vaak mee werken. Mocht uw cliënt niet in deze 'vakjes' passen? Geen probleem! Klank is voor iedereen weldadig.

We werken regelmatig met mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De rustgevende werking van klank werkt geestelijk en lichamelijk ontspannend. Hierdoor voelen mensen meer lichaamsbewustzijn en worden ze rustiger. Het zelf spelen met klanken en instrumenten  geeft deze mensen ook veel plezier.

Klank is ook heilzaam voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; de rustgevende werking van klank werkt ontspannend. Hierdoor raken mensen meer ‘in hun lichaam’ ervaren ze meer lichaamsbewustzijn, zitten ze minder in hun hoofd, ervaren ze meer innerlijke rust en zijn ze minder vatbaar zijn voor overprikkeling en angsten. De behandelingen kunnen tijdelijk verlichting geven. Voor de lange termijn kunnen de behandeling een goede basis geven voor herstel in combinatie met andere therapieën of activiteiten gericht op herstel.

Voor mensen of kinderen met ADHD zorgen de klanken voor delta, theta en alfa golven en geven rust in het hoofd, en daardoor ook rust in het lijf. De concentratie verbetert. Bij herhaling blijven de resultaten steeds langer voelbaar.

Voor mensen met geheugenproblemen werkt het heel activerend; het zelf spelen met klanken en instrumenten geeft hen veel plezier. De rust die klank brengt doet de geest van dementerenden goed.

Voor mensen in de palliatieve zorg brengen de klanken rust en ontspanning en geven welbevinden. Een drukke onrustige geest krijgt even verlichting.

Het ervaren en beleven van klanken en het zelf mee mogen doen geeft mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen plezier en ontspanning.

Bovenstaande geeft wellicht de indruk dat het werken met klank voorspelbaar is, bij elke doelgroep. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Zo werden we een keer gevraagd om een concert te geven bij een instelling, maar bleken de gasten toch heel graag zelf mee te doen, en werd het een actief concert.
Het is juist onze expertise om in het moment in te spelen op wat er gevraagd wordt door de cliënten. Zo is overal de sfeer anders, de mensen en de klanken.

Overleggen over wat er mogelijk is voor uw cliënt?

Merlijn: ‘Ik voel me helemaal ZEN’

Nigel : 'kwaak, kwaak'