Over Jan-Willem en Caroline

Jan-Willem ter Balkt is een sensitieve klanktherapeut en ervaren begeleider. Hij verstaat de kunst om van hart tot hart te communiceren, waarbij taal niet nodig is. Vanaf 2012 gebruikt hij deze talenten ook in de zorgsector met sessies, workshops en concerten. Hij bouwde in de afgelopen jaren veel ervaring op in het werken met klank in de zorg.

Passie voor muziek

Als kleine jongen is Jan-Willem al geïnspireerd door muziek. Aanvankelijk lijkt hij zijn vader op te volgen als boer in Twente en studeert biologie.  Zijn relatie met muziek en klank ontwikkelt zich door het zelf spelen van toetsen of gitaar in een band, en het geven van pianoles en gitaarles aan jongeren. Muziek en het verzamelen van bijzondere muziek- en wereldinstrumenten, ontdekken en experimenteren met klank is een groeiende hobby. Maar het werken met mensen heeft zijn hart. Hij schoolt zich tot en tuintherapeut, en werkte met veel plezier in de zorg.

Klankschalen

Als hij een diepgaande opleiding tot spiritueel werker afrond voelt hij dat zijn kwaliteit ligt in het werken met de bijzondere klanken van klankschalen. Hij volgt hiervoor aanvullende trainingen op dit gebied bij o.a. Jan van der Stappen, Kees Peters en Coen Teurlings. In 2010 start hij Witte Wind praktijk voor sjamanisme en klankhealing, gericht op de particuliere markt. Als hij steeds vaker gevraagd wordt voor workshops en sessies in de zorg, begint hij samen met Caroline het initiatief 'Klank in de zorg'.

Jan-Willem

Jan -Willem ter Balkt

Sandra: ´Bijzonder die stilte die er over de groep kwam en hoe de klanken binnenkwamen'   

Caroline Sleurink is een levenscoach en klankspeler. Als kind groeit zij op in een muzikale familie en leert orgel en piano spelen, en zingt de hele dag door. Zij gaat verder als twintiger met de zangimprovisatielessen van Gabrielle Mouhlen. Na haar veertigste groeit haar liefde voor klank en zang in het werken met mensen door de klank- en stemtrainingen bij o.a. Kees Peters, Marius Engelbrecht en Anke de Jong.

Werken in de Zorg

Haar werk  ligt aanvankelijk in de zakelijke dienstverlening als projectleider, teamleider en coach. Maar als dit verandert en wegvalt gaat zij een aantal jaren werken als zorgvrijwilliger bij het Hospice in Wageningen-Renkum. Dit is voor haar als een lang vervulde wens. Zij ontdekt hoe mooi het werken in de zorg kan zijn. Dit werk betekent voor haar een verandering in haar loopbaan. Zij ontwikkelt zich tot coach-counselor.

Klankspelers in de Zorg

Caroline ontmoet Jan-Willem in 2007 bij de opleiding tot Spiritueel Werker van Johan van Lier. Hier begint hun liefdesrelatie.  Als Jan-Willem in 2010 zijn praktijk Witte Wind begint, assisteert Caroline bij klankconcerten. Vanaf 2014 werken ze intensiever samen en ontwikkelen ze samen meer activiteiten. Het spelen en werken met klank en muziek voor mensen die speciale zorg nodig hebben is voor hen beiden een verlangen vanuit het hart. Van daaruit beginnen ze Klank in de Zorg. Met dit initiatief willen ze de mensen in de zorg beter kunnen bereiken met unieke klanken en ervaringen.

Met Jan-Willem en Caroline kennismaken en overleggen wat er mogelijk is? Neem contact op!

Caroline Sleurink

Caroline  Sleurink