Groepsworkshop

Een klankworkshop is een ontspannende activiteit. Samen luisteren en spelen met instrumenten zorgt voor verbinding en een gevoel van welbevinden. Een fijne invulling voor het vieren van een mijlpaal of een evenement. 

We spelen voor de groep en bieden ruimte om zelf te ervaren en mee te spelen; bijvoorbeeld een rainstick vasthouden of voorzichtig op een bel slaan of de trilling van een klankschaal rond laten zingen. De mensen zitten hierbij in de ruimte, liefst op een gemakkelijke stoel, of in hun eigen (rol)stoel.
Het is prettig als er geen andere geluiden in de ruimte zijn.

Groepsconcert

Bij een concert spelen we voor de groep en gaat het vooral om het ervaren van klanken. De mensen liggen op een matje of zitten in een fijne (rol)stoel waarin ze goed kunnen ontspannen. We spelen zoveel mogelijk in op de mensen in de groep, en de sfeer in het moment. De klanken van de klankschalen, oceandrum, sansula en andere wereldinstrumenten geven een hele diepe ontspanning. Na het concert is er tijd nodig om weer in het dagbewustzijn te komen.
Een concert in de avond, zorgt ervoor dat cliënten daarna lekker kunnen slapen.

 

Welke ruimte is geschikt?

Een gezamenlijke huiskamer, stiltekamer of snoezelruimte zijn prima voor een klankconcert of klankworkshop. Maar ook een sportlokaaltje kan werken, afhankelijk van de grootte van de groep en de mogelijkheden ter plaatse. Belangrijk is dat de ruimte rustig is en er liefst geen andere geluiden zijn. En dat de mensen zich er op hun gemak voelen. 

Tips voor na het concert of workshop

  • Hou rekening met extra drinkbehoefte. Na een klankworkshop of -concert worden meer afvalstoffen afgevoerd. Extra drinken is dus belangrijk.
  • Geef na de klanksessie ruimte voor extra rust en ontspanning. Lichaam en geest heeft dan behoefte om de ervaringen weer te integreren.

Heeft u andere wensen of vragen? Neem dan contact met ons op om uit te wisselen voor een kennismakingsafspraak.
Als we weten wat uw wensen zijn, doen we graag een aantrekkelijk 'op maat' aanbod.

Maarten
‘Lekker in mijn lijf en uit mijn hoofd’

 

 

Marja 'Zelfs de onrustige cliënten ontspannen bij de klanken van de klankschalen. Bijzonder om te zien.'